Keistamintis 1486

January 8th, 2018

veidaknyge

Categories: angelariumas, pastebėjimai | No Comments

Keistamintis 1472

December 31st, 2017

Alternatyvi pasaulio sutvėrimo istorija (beveik apokrifas) ;)

Sutverimas

Categories: angelariumas | No Comments

Keistamintis 1469

December 29th, 2017

angelai_sargai

Categories: angelariumas | No Comments